Werkwijze

Werkwijze

De stichting staat los van De Correspondent en functioneert als een grantmaking organisatie. Wat houdt dat precies in en hoe komen projecten tot stand?


Selectie

Projecten worden voorgedragen door een adviescommissie, die op dit moment bestaat uit medewerkers van De Correspondent. Het bestuur beoordeelt vervolgens de voorstellen aan de hand van vragen als: maakt dit project genoeg maatschappelijke impact? Staat het publieke belang voorop? Welke partners en experts zijn betrokken bij de uitvoering? Is het bestuur akkoord, dan gaat de stichting aan de slag met de financiering: door projectaanvragen te doen bij aanvullende fondsen, of door steun te werven van donateurs. Het bestuur behoudt tijdens het gehele project het laatste woord en houdt in de gaten of de redactionele onafhankelijkheid is gewaarborgd.


Uitvoering

Correspondent Foundation voert projecten en campagnes niet zelf uit, maar inventariseert projectideeën, werft daar fondsen voor en financiert ze. Ook verbinden we partijen met elkaar om samenwerkingen tot stand te brengen. De stichting heeft een rol in de projectcoördinatie, maar de uitvoering ligt altijd in handen van de aanvragende organisatie. We beginnen met projecten onder leiding van De Correspondent, maar willen op termijn ook initiatieven van andere (journalistieke) organisaties steunen. Tot die tijd wordt er door De Correspondent uiteraard wel samengewerkt met andere organisaties. Gaat het bijvoorbeeld om een complex lobby-traject of het ontwikkelen van lesmateriaal, dan wordt daarin opgetrokken met gespecialiseerde organisaties of experts. 

Publieke belang

Alle projecten moeten een duidelijk maatschappelijk doel hebben en een doelgroep die erbij gebaat is, zoals gratis lesmateriaal voor jongeren. Verder bewaakt de stichting het publieke belang door te zorgen dat artikelen, onderzoek en materialen die binnen een project worden ontwikkeld openbaar en voor zoveel mogelijk mensen toegankelijk zijn. Het bereik van een project moet dus ver buiten de ledenkring van De Correspondent liggen. En natuurlijk mogen de activiteiten geen winstoogmerk hebben. Als voor een project digitale toepassingen worden ontwikkeld, – bijvoorbeeld een kennisdatabase of een privacyvriendelijk mailsysteem voor journalisten – maken we die voor iedereen beschikbaar (open source).


Bestuurlijke onafhankelijkheid

De bestuursleden van de stichting mogen niet werkzaam zijn bij De Correspondent, of daar een beleidsbepalende functionaris zijn geweest. De leden van de adviescommissie werken weliswaar bij De Correspondent, maar worden geacht vanuit de algemene maatschappelijke missie van de Foundation te redeneren en handelen. De leden mogen projecten voordragen, maar hebben geen formeel stemrecht. Alleen het bestuur bepaalt of een project doorgaat of niet.

Redactionele onafhankelijkheid

  • De redactionele onafhankelijkheid van de stichting is vastgelegd in de statuten. Dat betekent dat het bestuur zonder inmenging van donoren projectvoorstellen beoordeelt en dat financiers geen enkele redactionele invloed hebben op een project. 
  • Bij het verkennen van fondsen en het aannemen van grote donaties hanteren we een strikt screeningsbeleid.
  • We zijn transparant over alle (financiële) samenwerkingen en projecten die we aangaan.

Aanvraag indienen bij de stichting?

Op dit moment neemt de stichting alleen aanvragen van De Correspondent in behandeling. Uiteraard werkt De Correspondent binnen die projecten wel samen met externe partijen. Dus heb je een goed idee voor een campagne / project? Neem dan contact op met de redactie van De Correspondent (post@decorrespondent.nl) of de individuele correspondenten die zich bezighouden met jouw onderwerp. Dan kunnen jullie onderling een inhoudelijke samenwerking verkennen en vervolgens – als het tot een projectidee komt – bij de stichting terecht.