De Correspondent Foundation stopt in het eerste kwartaal van 2023.

In dit stuk leggen we uit waarom.

Werkwijze

Werkwijze

De stichting stond los van De Correspondent en functioneerde als een grantmaking organisatie. Wat hield dat precies in en hoe kwamen projecten tot stand?


Selectie

Projecten werden voorgedragen door een adviescommissie, die bestond uit medewerkers van De Correspondent. Het bestuur beoordeelde vervolgens de voorstellen aan de hand van vragen als: maakt dit project genoeg maatschappelijke impact? Staat het publieke belang voorop? Welke partners en experts zijn betrokken bij de uitvoering? Was het bestuur akkoord, dan ging de stichting aan de slag met de financiering: door projectaanvragen te doen bij aanvullende fondsen, of door steun te werven van donateurs. Het bestuur behield tijdens het gehele project het laatste woord en hield in de gaten of de redactionele onafhankelijkheid was gewaarborgd.


Uitvoering

De Correspondent Foundation voerde projecten en campagnes niet zelf uit, maar inventariseerde projectideeën, wierf daar fondsen voor en financierde ze. Ook verbonden we partijen met elkaar om samenwerkingen tot stand te brengen. De stichting had een rol in de projectcoördinatie, maar de uitvoering lag altijd in handen van de aanvragende organisatie. We begonnen met projecten onder leiding van De Correspondent, maar wilden op termijn ook initiatieven van andere (journalistieke) organisaties steunen. Tot die tijd werd er door De Correspondent uiteraard wel samengewerkt met andere organisaties. Zou het bijvoorbeeld gaan om een complex lobby-traject of het ontwikkelen van lesmateriaal, dan werd daarin opgetrokken met gespecialiseerde organisaties of experts. 

Publieke belang

Alle projecten moesten een duidelijk maatschappelijk doel hebben en een doelgroep die erbij gebaat is, zoals gratis lesmateriaal voor jongeren. Verder bewaakte de stichting het publieke belang door te zorgen dat artikelen, onderzoek en materialen die binnen een project werden ontwikkeld openbaar en voor zoveel mogelijk mensen toegankelijk waren. Het bereik van een project moest dus ver buiten de ledenkring van De Correspondent liggen. En natuurlijk mochten de activiteiten geen winstoogmerk hebben. Als voor een project digitale toepassingen werden ontwikkeld, – bijvoorbeeld een kennisdatabase of een privacyvriendelijk mailsysteem voor journalisten – maakten we die voor iedereen beschikbaar (open source).


Bestuurlijke onafhankelijkheid

De bestuursleden van de stichting mochten niet werkzaam zijn bij De Correspondent, of daar een beleidsbepalende functionaris zijn geweest. De leden van de adviescommissie werkten weliswaar bij De Correspondent, maar werden geacht vanuit de algemene maatschappelijke missie van de Foundation te redeneren en handelen. De commissieleden mochten projecten voordragen, maar hadden geen formeel stemrecht. Alleen het bestuur bepaalde of een project doorging of niet.

Redactionele onafhankelijkheid

  • De redactionele onafhankelijkheid van de stichting was vastgelegd in de statuten. Dat betekent dat het bestuur zonder inmenging van donoren projectvoorstellen beoordeelde en dat financiers geen enkele redactionele invloed hadden op een project. 
  • Bij het verkennen van fondsen en het aannemen van grote donaties hanteerden we een strikt screeningsbeleid.
  • We zijn transparant over alle (financiële) samenwerkingen en projecten die we zijn aangegaan.

Aanvraag indienen bij de stichting?

De Correspondent Foundation is inmiddels gestopt. Projectaanvragen worden niet meer in behandeling genomen.