Testament

Testament

Nalatenschappen zijn voor veel goede doelen een belangrijke bron van inkomsten om projecten en campagnes mogelijk te maken. Zo ook voor Correspondent Foundation. Met jouw nalatenschap help je onafhankelijke diepgravende journalistiek mogelijk te maken en de uitkomsten ervan in te zetten voor een betere wereld. Als je Correspondent Foundation wilt laten delen in je nalatenschap kan je je daarin door de notaris laten adviseren en op basis daarvan een testament opmaken. Je beslist zelf welk deel van de nalatenschap ten goede komt aan de stichting en in welke vorm dat gebeurt.


Nalaten, hoe werkt dat?

Je kunt Correspondent Foundation op twee manieren in je testament opnemen:

  • Door Correspondent Foundation te benoemen als (mede)erfgenaam. Je bepaalt zelf welk recht wij krijgen op (een deel van) jouw nalatenschap. Je kunt meerdere personen of goede doelen tot erfgenaam benoemen.
  • Door Correspondent Foundation te benoemen tot legataris. We krijgen dan een legaat: dat kan zijn een vastgesteld geldbedrag, een percentage van je nalatenschap of een bepaald goed. Bijvoorbeeld 1.000 euro, 10% van jouw nalatenschap, een schilderij of een huis. 

Het opmaken van een testament verloopt via de notaris, die je in een persoonlijk gesprek kan adviseren over het vastleggen van jouw wensen.

“Het maken van kwaliteitsjournalistiek vormde een belangrijk deel van mijn werk en inkomen. Wat er later nog aan geld overblijft, sluis ik testamentair graag terug naar kwaliteitsjournalistiek via Correspondent Foundation.”

Aertjan Grotenhuis
Oud NRC-journalist

Vruchtgebruik

Goed om te weten: je kunt één of meerdere eigendommen nalaten onder het recht van vruchtgebruik. Naasten kunnen dan jouw eigendommen blijven gebruiken tot een moment dat je zelf gekozen hebt. Je partner kan bijvoorbeeld in jullie huis blijven wonen totdat hij of zij overlijdt. Zo steun je Correspondent Foundation via je testament, en laat je ook je dierbaren goed verzorgd na. 

Belastingvrij nalaten

Als ANBI (algemeen nut beogende instelling) zijn we anders dan erfgenamen, 100% vrijgesteld van erfbelasting.

Een ANBI-instelling staat onder streng toezicht. Neem je Correspondent Foundation op in je testament, dan weet je zeker dat je geld goed wordt besteed. 

Naar de notaris

  • Op notaris.nl vind je een notaris in de buurt.
  • Heb je al helder wat je wilt? Dan is een online testament via nunotariaat.nl misschien geschikt.
  • De notaris heeft bij het opmaken van het testament de statutaire gegevens van Correspondent Foundation nodig.

Wilt je dat jouw nalatenschap op een bepaalde manier wordt ingezet? Bijvoorbeeld voor onderzoeksjournalistiek of innovatie? Kijk dan samen met ons naar de mogelijkheden.

Neem contact op via 06-38910441 of e-mail anika@correspondentfoundation.org

Anika de Groot
Algemeen directeur Correspondent Foundation