Projecten

Projecten

Correspondent Foundation maakt journalistiek-maatschappelijke initiatieven mogelijk die verdiepen, verbreden en veranderen. De stichting begint met projecten onder leiding van De Correspondent, maar wil in de loop der jaren ook initiatieven van andere (journalistieke) organisaties steunen.


Eerdere projecten

Hieronder vind je een overzicht van projecten van De Correspondent. Dit soort journalistieke projecten zijn normaal gesproken niet haalbaar binnen de beperkte tijd en begroting van een redactie. De steun van leden, fondsen en donateurs maakte ze mogelijk.


Nieuwe projecten

We zijn druk bezig met het inventariseren en voorbereiden van nieuwe projecten. Maar deze kunnen we alleen realiseren met steun van fondsen en donateurs.

Wil je de stichting steunen om deze en andere projecten mogelijk te maken? Neem dan contact op (zie onder) of doneer direct >>

Verzwegen Geschiedenis op school

Educatie & Voorlichting

De serie Verzwegen geschiedenis, over ons koloniale verleden, kan als bijzonder lesmateriaal fungeren voor middelbare scholen. De wens is een serie video’s en lesbrieven te ontwikkelen rondom deze serie, en die bij docenten onder de aandacht te brengen. Zodat jongeren beseffen hoe het koloniale verleden doorwerkt in het hedendaags racisme en wat ze eraan kunnen doen. De Correspondent is hierover in gesprek met The Black Archives en Top Notch en wil samenwerken met leraren geschiedenis en maatschappijleer. Een bijzonder project waarvoor de stichting op zoek is naar steun. 

Privacy in een pandemie

Onderzoeksjournalistiek
Innovatie & Samenwerking

In het project Track(ed) Together van De Correspondent volgen journalisten van over de hele wereld welke surveillancetechnologie wordt ingezet om de covid-19 pandemie te bestrijden. Resultaat? Een gigantische openbare database met alle ingevoerde maatregelen per land op een rij. Vanwege de aanhoudende pandemie duurt het project langer dan gedacht en moet het mogelijk vroegtijdig stoppen. Pijnlijk, want juist nu moeten journalisten in de gaten houden of de beperkingen van burgerlijke vrijheden ook weer worden teruggedraaid. De Correspondent Foundation zoekt naar aanvullende financiering.

Toegankelijke journalistiek

Innovatie & Samenwerking

Er wordt steeds minder gelezen in Nederland. Vooral het aantal tieners en jongvolwassenen dat in hun vrije tijd leest is de afgelopen tien jaar sterk gedaald. Daarnaast telt Nederland 2,5 miljoen laaggeletterden die niet goed genoeg kunnen lezen om volwaardig mee te draaien in onze samenleving. Hoe kunnen we constructieve journalistiek juist voor hen toegankelijker maken? Op die vraag wil De Correspondent nieuwe antwoorden vinden. Bijvoorbeeld met het omzetten van het nieuwste boek over de toeslagenaffaire naar andere (gratis) vertelvormen en in toegankelijke taal. Zodat iedereen kan horen over het dieperliggende probleem dat we moeten aanpakken.


Overweeg je een grotere (fonds)bijdrage aan Correspondent Foundation?
Neem dan contact op via 06-38910441 of mail anika@correpondentfoundation.org
om te kijken hoe je daar invulling aan kunt geven.

Anika de Groot
Directeur Correspondent Foundation