Projecten

Projecten

Correspondent Foundation maakt journalistiek-maatschappelijke initiatieven mogelijk die verdiepen, verbreden en veranderen. De stichting begint met projecten onder leiding van De Correspondent, maar wil in de loop der jaren ook initiatieven van andere (journalistieke) organisaties steunen.


Eerdere projecten

Hieronder vind je een overzicht van projecten van De Correspondent. Dit soort journalistieke projecten zijn normaal gesproken niet haalbaar binnen de beperkte tijd en begroting van een redactie. De steun van leden, fondsen en donateurs maakte ze mogelijk. Klik door op ieder van de projecten om meer te lezen over de aanpak en impact.


Nieuwe projecten

We zijn druk bezig met het inventariseren en voorbereiden van nieuwe projecten. Maar deze kunnen we alleen realiseren met steun van fondsen en donateurs.

Wil je de stichting steunen om deze en andere projecten mogelijk te maken? Neem dan contact op (zie onder) of doneer direct >>

Verzwegen Geschiedenis op school

Educatie & Voorlichting

De serie Verzwegen geschiedenis, over ons koloniale verleden, kan als bijzonder lesmateriaal fungeren voor middelbare scholen. De wens is een serie video’s en lesbrieven te ontwikkelen rondom deze serie, en die bij docenten onder de aandacht te brengen. Zodat jongeren beseffen hoe het koloniale verleden doorwerkt in het hedendaags racisme en wat ze eraan kunnen doen. De Correspondent is hierover in gesprek met The Black Archives en Top Notch en wil samenwerken met leraren geschiedenis en maatschappijleer. 

Operatie Mondkapje

Onderzoeksjournalistiek

Een reconstructie van de zenuwslopende jacht op mondkapjes die aan het begin van de coronacrisis plaatsvond. Anderhalf jaar lang volgde onderzoeksjournalist Anne de Blok meer dan honderdvijftig betrokkenen (zorginkopers, ambtenaren, gelukszoekers) die  een complexe werkelijkheid schetsen waarin paniek, improvisatie en beeldvorming overheersten. Dit project van De Correspondent gaan niet over incidenten, maar laten zien hoe Nederland opereert in crisistijd en waarom die incidenten konden plaatsvinden. De verhalen geven diepere inzichten over de inrichting van ons zorgsysteem, de bestuurlijke besluitvorming en de rol van bedrijfsleven en media. De stichting droeg bij aan dit onderzoek en helpt bij de volgende fase: de inzichten op de radar krijgen van een groot publiek én bij de invloedrijke actoren in dit publieke debat.

Jongeren in actie voor het klimaat

Boek en campagne

In het huidige tempo de klimaatdoelen niet halen. Bij jongeren is het gevoel van urgentie voor klimaatactie veel hoger dan bij volwassenen. Juist onder ouders en grootouders valt nog heel veel klimaatwinst te behalen. De Correspondent zou daarom graag een jongereneditie maken van Jelmer Mommers’ klimaatboek Hoe gaan we dit uitleggen en daar een campagne aan verbinden. Het doel? Jongeren de argumenten en handvatten geven om het gedrag van hun ouders te verduurzamen. We bevinden ons nu in de voorfase en zijn met jongeren en experts in gesprek om te bepalen: vorm en inhoud moet het boek krijgen, met wie gaan we samenwerken en hoe kunnen we de campagne creatief insteken?


Overweeg je een grotere (fonds)bijdrage aan Correspondent Foundation?
Neem dan contact op via 06-38910441 of mail anika@correspondentfoundation.org
om te kijken hoe je daar invulling aan kunt geven.

Anika de Groot
Directeur Correspondent Foundation