Projecten

Projecten

Correspondent Foundation maakt journalistiek-maatschappelijke initiatieven mogelijk die verdiepen, verbreden en veranderen. De stichting begint met projecten onder leiding van De Correspondent, maar wil in de loop der jaren ook initiatieven van andere (journalistieke) organisaties steunen.


Nieuwe projecten

In oktober 2021 gingen de eerste twee projecten van de stichting van start. Mogelijk gemaakt met steun van fondsen en donateurs.

Wil je de stichting steunen om meer van deze en andere projecten mogelijk te maken? Neem dan contact op (zie onder) of doneer direct >>

Operatie Mondkapje

Onderzoeksjournalistiek
Okt 2021 – heden

De Correspondent heeft met steun van de stichting hard gewerkt aan een groot nieuw onderzoeksjournalistiek project. Operatie Mondkapje is een minutieuze reconstructie van het Nederlandse hulpmiddelenbeleid in de Coronacrisis.

Door een acuut mondkapjestekort dreigt in maart 2020 een catastrofe in de zorg. In het anderhalf jaar daarna volgt journalist Anne de Blok meer dan 150 hoofdrolspelers bij hun koortsachtige jacht op mondkapjes. Haar focus ligt niet bij de incidenten en schandalen, maar op hoe en vooral waarom dit heeft kunnen plaatsvinden.

De stichting draagt financieel bij aan het onderzoek en aan de volgende fase: om de verhalen zo goed mogelijk onder de aandacht te brengen bij een breed publiek en in de politiek.

Deepfake klimaatvideo

Bewustwording en innovatie
Okt 2021 – afgerond

Stel dat Nederland een premier zou hebben die het klimaat wél serieus neemt, welke toespraak zou je dan horen? Het resultaat: een deepfake video van Mark Rutte. De Correspondent publiceerde deze bijzondere vorm tezamen met een verantwoording, onderbouwing en bronvermelding waarop ze de toespraak baseerden.

De video ging viral, kwam voorbij in diverse TV-programma’s en bereikte meer dan een miljoen mensen. Het deed veel stof opwaaien, met als resultaat een zinvol gesprek over het gebruik van deepfake en de noodzaak voor een beter klimaatbeleid.

De video werd mede mogelijk gemaakt door een bijdrage van de stichting.

Burgerberaad

Bewustwording | beleidsbeïnvloeding
NTB – In ontwikkeling

Om de klimaatdoelen te halen is een grote maatschappelijke omslag nodig. Maar terwijl Nederland onderaan alle uitstoot-reductielijstjes bungelt, daalt het vertrouwen in de Tweede Kamer en voelen mensen zich bij de invoering van klimaatbeleid onvoldoende gehoord.  

Hoe kan het dan wel? Met een nationaal burgerberaad: een bewezen methode om burgers beleid te laten maken. Beleid dat vaak verrassend haalbaar en effectief is. Eva Rovers – initiatiefnemer van Bureau Burgerberaad – bracht hierover onlangs een vlijmscherpe boek uit bij De Correspondent.

Hoe kunnen we nog verder samenwerken om te zorgen dat het burgerberaad er komt? Daarover zijn we nu in gesprek.

Campagne Zorg

Bewustwording
NTB – In ontwikkeling

Iedereen heeft zorg nodig. Zonder zorg worden kinderen niet groot, zieken niet beter en houden gemeenschappen geen stand. 

Toch wordt zorg ernstig ondergewaardeerd. Zorgmedewerkers worden onderbetaald en overvraagd en de druk op mantelzorgers en ouders die werk en zorg proberen te combineren is hoger dan ooit. Bovendien lijken we amper te beseffen dat we afsteven op de grootste zorgcrisis ooit: in 2060 moet 1 op 3 mensen in de zorg werken om de professionele zorg te leveren die we nodig hebben.

Om hier de aandacht op te vestigen en onze kijk op zorg fundamenteel te veranderen, werkt De Correspondent aan campagne. 

Verzwegen Geschiedenis

Educatie en voorlichting
NTB – In ontwikkeling

De serie Verzwegen geschiedenis, over ons koloniale verleden, kan als bijzonder lesmateriaal fungeren voor middelbare scholen.

We denken er bijvoorbeeld aan een serie video’s en lesbrieven te ontwikkelen rondom deze serie, en die bij docenten onder de aandacht te brengen. Zodat jongeren beseffen hoe het koloniale verleden doorwerkt in het hedendaags racisme en wat ze eraan kunnen doen.

We zijn ons nu aan het orienteren op de mogelijkheden. De Correspondent is hierover in gesprek met The Black Archives en Top Notch en wil samenwerken met leraren geschiedenis en maatschappijleer. 


Eerdere projecten

Hieronder vind je een overzicht van projecten van De Correspondent. Dit soort journalistieke projecten zijn normaal gesproken niet haalbaar binnen de beperkte tijd en begroting van een redactie. De steun van leden, fondsen en donateurs maakte ze mogelijk. Klik door op ieder van de projecten om meer te lezen over de aanpak en impact.


Overweeg je een grotere (fonds)bijdrage aan Correspondent Foundation?
Neem dan contact op via 06-38910441 of mail anika@correspondentfoundation.org
om te kijken hoe je daar invulling aan kunt geven.

Anika de Groot
Directeur Correspondent Foundation