De Correspondent Foundation stopt in het eerste kwartaal van 2023.

In dit stuk leggen we uit waarom.

Schuldvrij

Schuldvrij

Campagne tegen
de doorgedraaide
schuldenindustrie

Beeld: De Correspondent
Door

De Correspondent

Looptijd

jan 2017 – mei 2018

Activiteit

Campagne en beleidsbeinvloeding

Thema

Ongelijkheid

Met steun van

Leden en donateurs van De Correspondent

Begin 2017 heeft maar liefst een half miljoen Nederlanders problematische schulden, waar bijna niet meer vanaf te komen is. Wie zijn schulden niet kan aflossen, wordt nóg verder op kosten gejaagd. En wie in de schuldsanering belandt, moet vaak ongetraind een bureaucratische triatlon lopen. Begin 2017 duikt correspondent Jesse Frederik in de wereld van de doorgedraaide schuldenindustrie en lanceert met lobbyist Annemarie Gehrels, Sarah Sylbing en Ester Gould (regisseurs van de bekroonde documentaireserie Schuldig) de actiegroep ‘Schuldvrij!’. Een jaar lang voeren zij doelgericht campagne tegen de misstanden in de schuldenindustrie, met nieuwe wetgeving als resultaat.


Milestones

Artikelenreeks

In januari 2017 start De Correspondent een artikelenreeks over de schuldenindustrie met direct een oproep naar de leden om vanuit hun ervaring en deskundigheid bij te dragen.

Actiegroep

In juni volgt de lancering van actiegroep ‘Schuldvrij!’: een oproep aan leden om ervaringen, input deskundigen. Hier komen praktische voorstellen uit voort voor de verkiezingsprogramma’s van gemeenten.

Campagneweek

In oktober 2017 houdt De Correspondent een campagneweek met een foto-actie, videoreeks en de lancering van het manifest Schuldvrij. Het manifest heeft wordt gesteund door bedrijven als Achmea en KPN, saneringsrechters, deurwaarders, bewindvoerders, schuldhulpvrijwilligers, wethouders en vele anderen.

Petitie en debat

In korte tijd wordt de petitie 30.000 keer getekend en in januari 2018 worden de handtekeningen overhandigd aan de staatssecretaris, gevolgd door een Tweede Kamerdebat, met als uitkomst: het kabinet moet het Schuldvrij-manifest gebruiken bij het opstellen van schuldenplannen.

Tweede Kamer overleg

Kort daarop wordt Jesse Frederik uitgenodigd bij een Algemeen Overleg  in de Tweede Kamer over schuldenproblematiek (voorbereid met input van leden).

Nieuwe schuldenaanpak

In mei 2018 komt de staatssecretaris komt met vernieuwde schuldenaanpak, gebaseerd op aanbevelingen van De Correspondent.


Belangrijkste successen

  • Brede steun voor het Schuldmanifest, motie met aanbevelingen wordt direct aangenomen en verschillende partijen gaan met elkaar in gesprek om samen tot oplossingen te komen.
  • Beslagrecht wordt aangepast, zodat mensen met schulden beter beschermd zijn en recht houden op een bestaansminimum. Ook krijgen mensen met schulden sneller een schone lei.
  • Cultuurverandering bij Centraal Justitieel Incassobureau, dat nu ‘maatschappelijk verantwoord handhaaft’, betalingsregelingen biedt, begrijpelijke brieven stuurt en de samenwerking zoekt.

Sleutel tot het succes van deze campagne was dat Jesse Frederik iedereen – van incassobureau tot minister – mee wist te krijgen, zodat er ook echt iets veranderde. Als journalist van De Correspondent was hij in staat om als onafhankelijke partij de diverse betrokkenen bijeen te brengen, de verschillen tussen hen te overbruggen en tot een manifest te komen waar iedereen zich achter kon scharen.