De Correspondent Foundation stopt in het eerste kwartaal van 2023.

In dit stuk leggen we uit waarom.

Het Water Komt

Het Water Komt

Bewustwordingscampagne over de gevolgen van klimaatverandering voor Nederland

Beeld: De Correspondent
Door

De Correspondent

Looptijd

jan 2020 – jun 2020

Activiteit

Bewustwording

Thema

Duurzaamheid

Met steun van

De Nationale Postcode Loterij

We stevenen wereldwijd af op een klimaatcatastrofe. Dat brengt specifieke problemen met zich mee voor Nederland. Door de stijgende zeespiegel is ons land hard op weg grote delen land aan het water te verliezen, laat Rutger Bregman op basis van diepgravend onderzoek zien in zijn pamflet Het water komt. Om zo veel mogelijk mensen daarvan te doordringen, ontstond het plan om dit verhaal in boekvorm aan álle Nederlanders gratis beschikbaar te stellen. Met steun van de Nationale Postcode Loterij werd dat mogelijk.


Milestones

Pamflet en campagne

De Correspondent maakte een pamflet, audioboek en een bijbehorende video, waarin de boodschap kernachtig werd samengevat, en een speciale website waar iedereen het pamflet gratis kon bestellen.

Groot bereik

Door samen te werken met het Algemeen Dagblad en De Wereld Draait Door bereikte De Correspondent in totaal naar schatting 5 miljoen Nederlanders. Dankzij steun van de Postcode Loterij kon het boekje bovendien gratis worden weggegeven aan iedereen die een exemplaar wilde ontvangen. In totaal gingen er 178.678 exemplaren van Het water komt op de bus. Nog eens 257.488 mensen ontvingen het pamflet als e-book, luisterboek of lazen het op het platform van De Correspondent.

Klimaatgids en snelcursus

Het probleem van de stijgende zeespiegel was daarmee geagendeerd. Maar, zoals het manifest van De Correspondent voorschrijft, vertellen ze niet alleen over het probleem, maar ook over mogelijke oplossingen. Dat deden ze in een nieuwe vertelvorm: de Klimaatgids. In deze prachtig ontworpen gids, die je ook als snelcursus via je mail kunt volgen, geven verschillende correspondenten antwoord op de cruciale vraag: wat kan jij zélf doen om klimaatverandering tegen te gaan?


Belangrijkste successen

  • Pakkend en goed onderbouwd verhaal over de gevolgen van klimaatverandering voor Nederland
  • Toegankelijk gemaakt voor iedereen door (gratis) aan te bieden in verschillende vertelvormen
  • Enorm bereik door samen te werken met andere media en de Nationale Postcode Loterij
  • Groter bewustzijn over klimaatverandering en aandacht voor wat nodig is in Nederland
  • Handvatten voor wat mensen zelf kunnen doen om klimaatverandering tegen te gaan.