De Correspondent Foundation stopt in het eerste kwartaal van 2023.

In dit stuk leggen we uit waarom.

Impact

Impact

Natuurlijk willen we met de Correspondent Foundation de grootste mogelijke impact maken. Daarom stellen we onszelf voorafgaand en na afloop van een project altijd de volgende vragen:

  • Kunnen we met onze bijdrage aan dit project de complexiteit van een maatschappelijk thema blootleggen? Zijn daarbij na afloop nieuwe inzichten opgedaan? En in hoeverre hebben we kunnen bijdragen aan een beter gefundeerd debat?

  • Bereiken we met dit project of deze campagne doelgroepen die traditionele media normaal gesproken minder goed bereiken? Jongeren, mensen met een praktijkopleiding, mensen van buiten de randstad? Hebben we hen beter kunnen betrekken in het publieke debat? 

  • Leidt de inzet van ons werk niet alleen tot een beter gefundeerd maatschappelijk debat, maar ook tot daadwerkelijke sociale en duurzame vooruitgang? Op welk niveau kunnen we dat meten? En wanneer is onze rol vervuld?

Vrijheid vs vastleggen

Belangrijk bij een grantmaking organisatie, zeker op journalistiek-maatschappelijk vlak, is om op voorhand niet alles te willen vastleggen en monitoren. Er moet een zekere mate van vrijheid zijn voor de projectuitvoerders om activiteiten gaandeweg aan te passen of de focus te verleggen. Dat gezegd hebbende, dient er voorafgaand aan ieder project zeer goed onderzocht te zijn wat het probleem is, welke aanpak daar het beste bij aansluit en wat de beoogde uitkomst is. Tussentijd en na afloop wordt er geĆ«valueerd. 


Effect meten, toewijzen en bijsturen

De Correspondent Foundation is actief in een werkveld waarin het lastig is concrete verandering te benoemen. De impact van diepgravende onderzoeksartikelen, onze bijdrage aan beleidsverandering  of het effect van een bewustwordingscampagne is vaak moeilijk te meten. Ook heb je – zeker wanneer je met meerdere partijen samenwerkt – een attributieprobleem. Is de verandering ontstaan door deze specifieke campagne, of kwam het door iets anders? Toch doen we altijd ons uiterste best om inzichtelijk te maken wat we hebben bereikt. Niet alleen ter verantwoording naar donoren, maar vooral om zeker te weten dat we als Foundation de juiste dingen doen en het effect bereiken dat we voor ogen hebben. Zo kunnen we ook bijsturen en impactvolle keuzes voor de organisatie maken.