De Correspondent Foundation stopt in het eerste kwartaal van 2023.

In dit stuk leggen we uit waarom.

Activiteiten

Activiteiten

Correspondent Foundation voerde projecten en campagnes niet zelf uit, maar inventariseerde projectideeën, wierf daar fondsen voor en financierde ze. Ook verbonden we partijen met elkaar om samenwerkingen tot stand te brengen. De stichting had een rol in de projectcoördinatie, maar de uitvoering lag altijd in handen van de aanvrager (in de beginfase hoofdzakelijk De Correspondent). Dit zijn waren onze aandachtsgebieden:


Onderzoeks-journalistiek

Correspondent Foundation wilde investeren in diepgravende (onderzoeks)journalistiek. Onderzoeksprojecten vragen vaak een grote tijdsinvestering en zijn vaak te intensief of risicovol voor een redactie om zonder externe steun te organiseren. We hielpen De Correspondent bijvoorbeeld om een voor een onderzoekproject een journalist aan te nemen die undercover gaat om een misstand aan het licht te brengen, of om een onderzoeksassistent in te zetten om openbare bestuursstukken uit te spitten.


Bewustwording

We wilden campagnes mogelijk maken om de aandacht te vestigen op een groot maatschappelijk probleem. Een voorbeeld is hoe De Correspondent met het pamflet Het water komt (van correspondent Rutger Bregman) klimaatverandering onder de aandacht van meer dan een miljoen mensen bracht. Of het belang van privacy tijdens de Privacyweek. Dergelijke campagnes wilden we vaker mogelijk maken, bijvoorbeeld over het Nederlandse slavernijverleden of de huidige misstanden in de kledingindustrie.


Beleidsbeïnvloeding

We wilden initiatieven steunen die politieke verandering aanjagen op basis van goed onderbouwde journalistieke bevindingen. Denk aan het mogelijk maken van een actiegroep, een lobbytraject of het organiseren van een dialoog tussen overheid, bedrijfsleven en burgers. Een voorbeeld is het manifest Schuldvrij van De Correspondent. Daarin stelt
correspondent Jesse Frederik samen met een actiegroep de misstanden in de schuldenindustrie aan de kaak. Door middel van een petitie en voorstellen voor beleidsverandering oefende hij invloed uit op het beleid van het ministerie, schuldhulpverleners en het Centraal Justitieel Incassobureau.

 


Innovatie en samenwerking

We wilden initiatieven mogelijk maken die gericht waren op vernieuwing en toegankelijkheid van de journalistiek zelf. Denk aan het ontwikkelen van nieuwe vertelvormen, websites toegankelijker maken voor mensen met een beperking of het aanleggen van open source-databases. Een goed voorbeeld van zo’n database is het project Track(ed) Together van De Correspondent, waarbij de gevolgen van de covid-19 pandemie op de privacy van burgers wordt bijgehouden in een vrij toegankelijke omgeving. Correspondent Foundation wil dergelijke  journalistieke innovatie stimuleren en daarmee de samenwerking tussen wetenschappers, deskundigen en media versterken.


Educatie en voorlichting

We wilden bijdragen aan het onderwijs. Denk aan het maken van lesmaterialen over maatschappelijke thema’s, gebaseerd op journalistiek onderzoek, zoals  de serie Verzwegen geschiedenis van De Correspondent, over het koloniale verleden van Nederland en de relatie tot hedendaags racisme. Ook het organiseren van trainingsprogramma’s voor journalisten en het vergroten
van mediawijsheid onder jongeren vielen hieronder.