De Correspondent Foundation stopt in het eerste kwartaal van 2023.

In dit stuk leggen we uit waarom.

Homepage

Journalistiek voor verandering

Maatschappelijke vooruitgang vraagt
om constructieve journalistiek.

De Correspondent Foundation is gestopt. Hier lees je waarom >

Onze missie was om de maatschappelijke impact en het bereik van constructieve journalistiek vergroten. 

De stichting maakte journalistieke initiatieven mogelijk die bijdragen aan een beter geïnformeerd publiek debat, een versterking van de democratie en een rechtvaardiger en meer duurzame samenleving.

We richtten ons op de grote ontwikkelingen van deze tijd – van klimaatverandering en sociale ongelijkheid tot de bescherming van onze privacy en democratie.

De stichting:

  • Droeg bij aan diepgravende journalistiek
  • Stimuleerde kennisuitwisseling en dialoog
  • Zette journalistiek in voor sociale verandering


Onze projecten

Projecten werden uitgevoerd onder leiding van De Correspondent en diverse partners. Tussen 2020 en 2023 zijn met steun van fondsen en donateurs verschillende projecten mogelijk gemaakt.

Ga naar de projecten >


Wie we zijn

Correspondent Foundation werd in september 2020 opgericht op initiatief van De Correspondent, een van de snelst groeiende journalistieke platforms van Nederland.

Met de stichting wilde De Correspondent een aantal grote maatschappelijke ambities realiseren, samen met andere organisaties in binnen- en buitenland.

De stichting was onafhankelijk, had een onbezoldigd bestuur en had als belangrijkste doelstelling: het aanjagen van sociale verandering via constructieve journalistiek.

Drie ambities

De stichting wilde journalistieke en maatschappelijke initiatieven mogelijk maken die:

  1. verdiepen | context bieden aan de grote thema’s van deze tijd, problemen analyseren en oplossingen aandragen
  2. verbreden | genuanceerde en constructieve journalistiek voor zoveel mogelijk mensen toegankelijk maken en dialoog bevorderen
  3. veranderen | verschillende organisaties en disciplines verbinden om samen in actie te komen rond een maatschappelijk thema